RADOST

Máš, cos chtěl a život panskou jízdou
Přijímej směr a rány jsou jen výzvou

Otázky na křídlech černých vran
se tvojí hlavou táhnou
Proč brány k srdci svému otvírám
A cílu nedosáhnou!

REF: Spásný rej
Perutí víry
Svým snům dej
Naděje sílí
Proč proti proudu bárku svou někam táhnout
Příští den
Je pohled pouhý
Zříš svůj sen
Na prahu touhy
Radostí číše podávám, tak pij, ať nevychladnou!

Znám tvůj cíl, pády i sílu pěstí
Bájný chór, co smysl zítřků věstí

S důvěrou ti náruč otvírám
Jen najdi cestu správnou!
Tak vejdi v srdce mé, já naslouchám
Ať mysl neovládnou!

REF: Spásný rej
Perutí víry
Svým snům dej
Naděje sílí
Proč proti proudu bárku svou někam táhnout
Příští den
Je pohled pouhý
Zříš svůj sen
Na prahu touhy
Radostí číše podávám, tak pij, ať nevychladnou!

Co stát má se staň, tvůj úsměv, má zbraň
Budu světlem těm, co tápou, v srdci žár…

REF: Spásný rej
Perutí víry
Svým snům dej
Naděje sílí
Proč proti proudu bárku svou někam táhnout
Příští den
Je pohled pouhý
Zříš svůj sen
Na prahu touhy
Radostí číše podávám, tak pij, ať nevychladnou!